privacy

  • Organisatie Schaakclubdwingeloo gevestigd in gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  • Contactgegevens: op de club. Henk is de Functionaris Gegevensbescherming van Schaakclubdwingeloo Hij via het mail adres te bereikbaar. Persoonsgegevens die wij verwerken
  • Schaakclubdwingeloo verwerkt je persoonsgegevens voor het organiseren van de competitie(s). Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt: - Voor- en achternaam - Gegevens over jouw activiteiten. Het gaat hier om de uitslagen van de gespeelde wedstrijden en de totaal scores op onze website.
  • Schaakclubdwingeloo gebruikt verder geen gegevens op de site. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken De website wordt alleen door volwassene gebruikt. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De gegevens worden alleen bewaard voor het seizoen en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van het seizoen worden de gegevens in een archief opgenomen. Schaakclubdwingeloo verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Schaakclubdwingeloo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door schaakclubdwingeloo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens op de club in te leveren via persoonlijk contact.
  • Tenslotte: Schaakclubdwingeloo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de club.