Er zijn nog steeds problemen met de site. Kijk op deze pagina voor indeling e.d. ).

12-3-2020 -> extern team speelt thuis / café schaak

de indeling is misschien iets minder scherp dan gewend.

Hier komt de indeling te staan!


uitslagen Uitslagen 5 maart

Albert Koops - Henk Strating, 1-6

Jetze vd Veen - Huub Friele 6-1

Henk Langbroek BY ivm niet geziene afmelding (4)

Rienck Slump - Piet Tijssen, 1-6

Willem - Deet 1-6

Afgemeld zijn Eric, Renee en Berto.
De stand per 5-3 ronde 17

59 4 Henk Strating

58 1 Jetze van der Veen

55 8 Albert Koops

55 2 Huub Friele

54 6 Fred Huijsman

53 3 Bertho Homan

51 5 Piet Tijssen

51 7 Henk Langbroek

47 12 Rene Seisveld

43 11 Deet Hoogveld

39 9 Rienck Slump

33 14 Willem de Sitter
33 10 Eric Moerland

uitslag ronde 27-2

wie hebben by gehad? René, Fred, Deet, Henk L .. info voor Deet)

uitslagen 27 feb

huub fred 6-1

albert henk 3-3

piet - bertho 1-6

deet - rienck 1-6

willem - rene 1-6De stand: (27-2 ronde 16)
54 8 Albert Koops
54 2 Huub Friele
53 4 Henk Strating
52 6 Fred Huijsman
52 1 Jetze van der Veen
51 3 Bertho Homan
47 7 Henk Langbroek
45 5 Piet Tijssen
45 12 René Seisveld
38 9 Rienck Slump
37 11 Deet Hoogveld
32 14 Willem de Sitter
31 10 Eric Moerland
privacy

  • Organisatie Schaakclubdwingeloo gevestigd in gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  • Contactgegevens: op de club. Henk is de Functionaris Gegevensbescherming van Schaakclubdwingeloo Hij via het mail adres te bereikbaar. Persoonsgegevens die wij verwerken
  • Schaakclubdwingeloo verwerkt je persoonsgegevens voor het organiseren van de competitie(s). Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt: - Voor- en achternaam - Gegevens over jouw activiteiten. Het gaat hier om de uitslagen van de gespeelde wedstrijden en de totaal scores op onze website.
  • Schaakclubdwingeloo gebruikt verder geen gegevens op de site. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken De website wordt alleen door volwassene gebruikt. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De gegevens worden alleen bewaard voor het seizoen en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van het seizoen worden de gegevens in een archief opgenomen. Schaakclubdwingeloo verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Schaakclubdwingeloo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door schaakclubdwingeloo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens op de club in te leveren via persoonlijk contact.
  • Tenslotte: Schaakclubdwingeloo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de club.